RENGRESYON

RENGRESYONGeçmişte yaşanılan olayların kötü enerjilerden kurtularak yaşanılan hayatta dengelerin kurulmasına, geleceğe daha umutlu bakılmasını sağlayan farkındalığı ve özgürlük duygusunu arttıran ilahi doğa ile bağı güçlendiren bir yöntem olarak adlandırabiliriz.

Evrende var olan her varlığın kendisine ait bir enerjisi bulunmaktadır. Bilindiği gibi enerji yaratılamaz ve asla yok edilemez. Sadece farklı biçimlere dönüştürülebilir ve kainatın yaratıldığından beri var olan bu enerji form değiştirebilir. Her varlığın yaymış olduğu enerji birbirinden farklı olabildiği gibi yaşanılan olaylar sonucu hissettiğimiz duygulara göre de evrende yaymış olduğumuz enerji birbirinden farklı olabilir. Geçmişte yaşanılan her olay bedenimiz içerisinde var olan enerjimizi etkilemektedir. Hatta şu anki yaşadığımız olaylara karşı tavrımız ve bu olaylar sonucu hissettiğimiz duyguların belirlenmesinde en temel faktördür. Regrasyon, geçmişe dönülerek yaşanılan bu günümüzü olumsuz şekilde etkileyen olayların kök nedenine inilmesine ve nötrlenmesine yardım eder. Bu sayede anlamsız ve nedenini açıklayamadığımız korku ve endişelerden, öfkeden, geleceğe umutsuz bakmaktan, mutsuz olmak gibi duygulardan kurtulmuş oluruz.

Bedenimiz içerisinde var olan enerjinin olaylar yüzünden tıkanıklığın açılarak evrene daha olumlu ve daha yoğun enerji yaymanızı sağlar. Hatta yaymış olduğumuz bu güçlü enerji sayesinde hiç tanımadığınız insanlara yardımcı oluruz. Bu insanların içlerinde bulundukları kilit durumları çözümlemiş olur ve onlara farkında olmadan yardımcı olmuş oluruz. Regrasyon sayesinde kişiler hayatlarına bir farkındalık katarak evreni daha iyi anlayabilir, yaradanı daha yakın hissedebilir ve kaliteli yaşam sürebilir. Kişi kendini regrasyon terapisinden sonra daha özgür ve kendine olan güveni, evrenle olan uyumu ve dengesi artmış, evrenle barışık, ilahi doğa ile bağının kuvvetli olduğunu hissedecektir.